Innehållet uppdateras kontinuerligt i och med att sidan uppdateras. Risken finns dock att vissa delar är utdaterade.

Hur lägger jag till en pryl på min lista?

Prylar på listan

Det finns flera olika sätt.

Alternativ1:
Det enklaste är att gå till listvyn. Där finns en dropdown "-- Välj pryl att lägga till --". Välj den pryl du vill lägga till och klicka på "Lägg till". Prylen lägger sig längst ner i listan.

Alternativ 2:
Gå till listan du vill ha prylen på och redigera den. Scrolla ner till "Lägg till pryl på listan" och välj vilken pryl du vill lägga till. Klicka på "Lägg till på lista".

Alternativ 3:
Gå till prylen och klicka på Redigera. Scrolla ner till "Pryl i listor" och markera listorna du vill lägga till prylen på och klicka på knappen nedanför för att spara dina val.
För att ta bort en pryl från listan så är det bara att bocka ur listan du vill ta bort den från och spara.

Alternativ 4:
Om du inte skapat prylen än så kan du välja listan direkt när du skapar prylen. Då hamnar prylen direkt på din lista.
_ _ _

EN: HOW DO I ADD AN ITEM TO MY LIST?

Option 1:
The easiest way is to go to the list view. There is a dropdown "-- Välj pryl att lägga till --". Select the item you want to add and click "Lägg till". The item will be placed at the bottom.

Option 2:
Go to the list you want to add the item to and edit it. Scroll down to "Add item to list" and select the item you want to add. Click "Add to list".

Option 3:
Go to the item's edit view. Scroll down to "Item in lists" and select the lists you want to add the items to and click the button below to save your selection.
To remove the item from a list, just un-select the list you want to remove the item from.

Option 4:
If you haven't already created the item you want to add, you can select the list to add it to when you create your item. Then it will be added directly to the selected list.


« Tillbaka till FAQ


Mer från kategorin Prylar på listan