Innehållet uppdateras kontinuerligt i och med att sidan uppdateras. Risken finns dock att vissa delar är utdaterade.

FAQ

Generellt

Vad är imittpaket.se?

imittpaket.se är ett verktyg för dig att skapa listor med dina önskningar. När du delat med dig av listan till vänner och familj så kan de markera på listan vad de tänker ge. På så sätt kan du enkelt undvika dubbletter och oönskade prylar.

Sidan fungerar bra både på dator och på smarta telefoner.

Listor

Hur skapar jag en lista?

Klicka på + uppe till höger för att öppna skapa-rutan och välj fliken "Skapa lista". Fyll i informationen och klicka på knappen "Skapa lista". Du behöver bara ange titeln på listan.
I telefonen så finns även knappen "Ny lista" i menyn. Klicka på den så öppnar sig samma ruta och flik.

Vad är en medhjälpare?

Om du vill medhjälpare med en annan användare på list, så kan du lägga till den användarens e-postadress till din lista. Din medhjälpare kan då lägga till sina prylar på din lista och sortera alla prylarna som finns på listan.

Medhjälparen kan inte redigera listinformationen eller markera prylar som Fått den.
Du kan inte markera medhjälparens prylar som Fått den.

Just nu går det bara att lägga till en medhjälpare per lista.
_ _ _

EN: WHAT IS A COLLABORATOR?

If you want to collaborate with another user on a list, you can add that user's email to your list. Your collaborator can then add their items to your list and reorder all of the items added to that list.

The collaborator can not edit the list details or mark you items as Got it.
You can not mark the collaborator's items as Got it.

Currently it's only possible to add 1 collaborator per list.

Prylar

Hur skapar jag en pryl?

Klicka på + uppe till höger för att öppna skapa-rutan. Fliken "Skapa pryl" är förvald. Fyll i informationen och klicka på knappen "Skapa pryl". Du behöver bara ange namnet på prylen.
I telefonen så finns även knappen "Ny pryl" i menyn. Klicka på den så öppnar sig samma ruta och flik.

Jag fick det jag önskade! Vad ska jag göra nu?

Du kan markera den prylen som Fått den. På listvyn, i din lista med prylar eller när du redigerar prylen så kan du klicka på knappen "Fått den?". Om du vill kan du lägga till vilket datum du fick prylen.
_ _ _

EN: I GOT WHAT I WISHED FOR! WHAT DO I DO NOW?

You can mark that item as Got it. On the list view, in your items list or editing your item you can click the "Got it?" button. If you want you can add the date when you got that item.

Prylar på listan

Hur lägger jag till en pryl på min lista?

Det finns flera olika sätt.

Alternativ1:
Det enklaste är att gå till listvyn. Där finns en dropdown "-- Välj pryl att lägga till --". Välj den pryl du vill lägga till och klicka på "Lägg till". Prylen lägger sig längst ner i listan.

Alternativ 2:
Gå till listan du vill ha prylen på och redigera den. Scrolla ner till "Lägg till pryl på listan" och välj vilken pryl du vill lägga till. Klicka på "Lägg till på lista".

Alternativ 3:
Gå till prylen och klicka på Redigera. Scrolla ner till "Pryl i listor" och markera listorna du vill lägga till prylen på och klicka på knappen nedanför för att spara dina val.
För att ta bort en pryl från listan så är det bara att bocka ur listan du vill ta bort den från och spara.

Alternativ 4:
Om du inte skapat prylen än så kan du välja listan direkt när du skapar prylen. Då hamnar prylen direkt på din lista.
_ _ _

EN: HOW DO I ADD AN ITEM TO MY LIST?

Option 1:
The easiest way is to go to the list view. There is a dropdown "-- Välj pryl att lägga till --". Select the item you want to add and click "Lägg till". The item will be placed at the bottom.

Option 2:
Go to the list you want to add the item to and edit it. Scroll down to "Add item to list" and select the item you want to add. Click "Add to list".

Option 3:
Go to the item's edit view. Scroll down to "Item in lists" and select the lists you want to add the items to and click the button below to save your selection.
To remove the item from a list, just un-select the list you want to remove the item from.

Option 4:
If you haven't already created the item you want to add, you can select the list to add it to when you create your item. Then it will be added directly to the selected list.

Hur tar jag bort en pryl från min lista?

Gå till prylen och klicka på Redigera. Scrolla ner till "Pryl i listor" och avmarkera listorna du vill ta bort prylen från. Klicka på knappen nedanför för att spara dina val.

Om du vill ta bort prylen för att du fått den: Markera att du fått den istället. Läs mer på frågan "Jag fick det jag önskade! Vad ska jag göra nu?"

Hur kan jag sortera prylarna på min lista?

När du redigerar en lista, scrolla ner till "Prylar på listan". Där kan du se vilka prylar som just nu finns på listan. Klicka på knappen "Sortera prylar" för att aktivera sorteringsläget. Nu kan du dra-och-släppa för att ändra ordningen på prylarna. De prylar du inte sorterat än kallas "osorterade" och ligger i den nedre sektionen.
_ _ _

EN: HOW DO I SORT THE ITEMS ON MY LIST?

When editing a list, scroll down to "Items on the list". There you can see what items are currently on the list. Click the button "Reorder items" to enable the reorder mode. Now you can drag-and-drop to reorder the items. The items you haven't yet reordered are placed in the bottom section.

Användare / Konto

Varför måste jag ha en inbjudan för att skapa ett konto?

Sidan har nyligen byggts om och fler trevliga funktioner kommer läggas till. Det tar tid att testa att allt fungerar som det ska och det är bättre att ha det mesta på plats innan registreringen öppnas.
- - -

EN: WHY INVITES ONLY?

The site has recently been re-built and more nice features are still to be added. It takes time to make sure everything works as intended and it's better to have all the good parts in place before unlocking the registration.

Ge / Markera

Jag vill välja en pryl som jag kommer ge till min vän. Hur gör jag det?

Först måste du ha en publik länk till din väns lista. Klicka på "Jag vill ge en pryl på denna lista!" och registrera dig som Givare för att låsa upp givar-läget. Efter det kommer du se vilka prylar du kan välja och vilka prylar som andra redan har valt.

Om ni är vänner på imittpaket.se, gå till Vänner > visa din väns profil och klicka på länken till listan. På listan, klicka på "Jag vill ge en pryl på denna lista!" för att låsa upp givar-läget. Efter det kommer du se vilka prylar du kan välja och vilka prylar som andra redan har valt.

Avsluta givar-läget genom att klicka på "Lämna givar-läget"
- - -

EN: I WANT TO SELECT AN ITEM TO GIVE TO MY FRIEND. HOW DO I DO THAT?

First you have to get a public link to the list from your friend. Then you have to register as a Giver to unlock the give mode. After that you will see what items you can select and what items others have already selected.

If you are friends on imittpaket.se, just go to Vänner > view your friend's profile and unlock give mode by clicking "Jag vill ge en pryl på denna lista!". After that you will see what items you can select and what items others have already selected.

Exit give mode by clicking " Lämna givar-läget".

Hur avmarkerar jag en pryl jag har valt på en lista?

Aktivera givar-läget först. Sedan leta upp prylen och klicka på "Ångra" eller ändra valt antal till 0 och klicka på "Uppdatera".

- - -

EN: HOW DO I UN-SELECT AND ITEM I HAVE SELECTED ON A LIST?

Unlock the give mode first. Then either click the Cancel button or update the selected quantity to 0.

Övrigt

Varför är sidan både på svenska och engelska?

Sidan är mestadels på svenska, men det kan förekomma delar som inte är översatta än.

- - -

EN: WHY IS THE SITE BOTH IN SWEDISH AND ENGLISH?

Mainly the site is in Swedish, but there might still be untranslated content somewhere.

Jag har en annan fråga - vad gör jag då?

Skicka ett meddelande till info@imittpaket.se så återkommer vi så snart vi kan.
- - -

EN: I HAVE ANOTHER QUESTION - WHAT DO I DO?

Send an email to info@imittpaket.se and we will get back to you as soon as possible.